Adress

Bromstensvägen, Spånga

Status

Pågående

Storlek

19 800 m²
1 043 studentlägenheter

Inga lokaler finns i byggnaden.

Lägenhetstyp Antal Boyta
1 Rok 789 16 kvm
1 Rok 76 18-30 kvm
1 Rok 55 31-34 kvm
2 Rok 115 35 kvm
2 Rok 8 46-50 kvm

Samtliga lägenheter har balkong.

Green Building

Öhman Arkitekter

Studentbostäder i Norden AB

Våra projekt / Bromstensstaden Spånga

Bromstensstaden Spånga

Projektet omfattar 1 043 studentlägenheter i Spånga. Projektets två bärande idéer är dels att kunna erbjuda studenter egna lägenheter till en attraktiv hyra, dels att erbjuda hyresgästerna gemensamma ytor för service och samvaro – som ett campus. Fastigheten erbjuder närhet till kommunala transporter.

Projektet har byggstart under år 2022 och består av totalt fem byggetapper med flera sammanhängande och fristående bostadshus, som förväntas färdigställas under år 2024.

Byggnaderna utnyttjar hållbar teknik som solceller, värmepumpar och smart styrning för att uppnå låg energiförbrukning.

placeholder_500

Kommunen

Stockholms Kommun

Bromsten började bebyggas med villor i början av 1900-talet. Genom åren har stadsdelen successivt förtätas och dagens Bromsten karaktäriseras av en blandning av villor, radhus, flerbostadshus och mindre verkstadsbyggnader från olika tidsepoker. Delar av Bromsten har mycket stora möjligheter till stadsutveckling och för tillfället pågår detaljplanering för omvandling av Bromstens industriområde till blandstad. Utvecklingen i Bromsten ingår i det prioriterade strategiska sambandet Tensta-Rinkeby-Spånga vilket möjliggör många nya bostäder och offentlig service. Möjligheterna att resa i och till stadsdelsområdet kommer att bli bättre när Mälarbanan och Förbifart Stockholm är utbyggda.

Idé, Förstudie
Planbesked
Detaljplan
Samråd
Granskning
Antagande
Laga kraft
Bygglovansökan

information

Bromstensvägen, Spånga

  • Avstånd till Spånga C: 1km
  • Tid till Stockholm C: 23 min
  • Tid till Stockholms Universitet: 15 minuter
  • Avstånd till närmaste busshållplats: 20m
  • Avstånd till matbutik: 250m

Relaterade projekt